baharSmalljpg.jpg

Bahar Farshchi Jamshidabady
Aangesloten bij de Nederlandse Verenging voor Kunstzinnige therapieën
 
Geboeid door het leven, de mens en de kracht van creativiteit volgde Bahar Farshchi Jamshidabady na de afronding van de opleiding Sociaal cultureel werk, de studie tot Sociaal kunstzinnig therapeute aan de Hogeschool Leiden. Haar stages volbracht ze in een kindertehuis in India en in de volwassen- en ouderenpsychiatrie.
 
Sinds 2004 is ze werkzaam als kunstzinnig therapeut in eigen praktijk, waarmee ze sinds 2006 gevestigd is in antroposofisch medisch centrum 'sterre der zee' te scheveningen. Naast naast haar werk als therapeut, is ze werkzaam als docent aan de opleiding Kunstzinnige therapie aan de Hogeschool Leiden. Kenmerkend aan Bahar is haar inlevingsvermogen, haar intuïtieve waarnemingsvermogen, warme betrokkenheid en speelsheid.

Als therapeut schept ze de nodige voorwaarden voor een heilzaam en transformatief proces ter bevordering van een stromend, gezond en kwalitatief leven. Als begeleider nodigt ze je uit ervarend te ontdekken.
Naast de opleidingen Sociaal cultureel werk en Kunstzinnige therapie volgde zij een leerweg tot Reiki Master.
 
Zij beoefend reeds acht jaar de 5Ritmes van Gabrielle Roth© en volgt sinds 1997 verscheidene cursussen en therapieën in lichaamswerk, creativiteit en bewustwording. De kunstzinnige therapie ondersteunt ze vanuit haar ervaring met de 5 Ritmes, met meditatie, focussen en imaginatiewerk.
 
JAnAbrahimVos.jpgJan Abrahim Vos
 
Gefascineerd door het mysterie van de creatieve intelligentie. Waar komen inspiratie en ideeën vandaan? Wat is dat reservoir waaruit wij oneindig kunnen putten? Wat blokkeert ons soms de toegang tot deze vormende en helende kracht?
 
Jan Abrahim Vos volgde opleidingen in kunst, creatieve therapie en computers. Hij werkt als grafisch-  en internetvormgever, kunstenaar en begeleider op de computer. Sinds kort pakte hij zijn oude liefde voor het creatief werken met groepen weer op.
 
Het werk op de Ridhwanschool fungeert als inspiratiebron voor al zijn activiteiten. Wáár kunnen laten zijn van dat wat zich aandient in het nu, is de grootste uitdaging die we ons kunnen stellen. Het zonder oordelen hiermee zijn, opent de weg naar wie we werkelijk zijn.